Kino Klatka… w porzeczkach

Cinema CAGE… in currants

The contemporary garden is not only a place for growing plants, but also a mini-park of relaxation and entertainment, especially for its youngest users. Architect Mariusz Kuźniak, the owner of the DesignOff studio at www.designoff.com.pl, has created something more universal, a place that can also be used by adults. The garden cinema fits perfectly into the natural surroundings, enriching it with a new function.

The beginnings of open air cinemas

Open-air cinemas have been around for about 100 years. Of course, in the beginning they were car theaters, especially popular in the United States. However, the Theater de Guadalupe opened in New Mexico in 1915 as the first such facility. In 1921, in Texas, Claude V. Caver opened the first car theater in the USA.

New technologies, based on LED screens and enabling good sound, have moved viewers from inside cars to deckchairs and chairs. For several years, open-air cinemas have been very popular in cities. They are set up in parks and squares, offering the opportunity to watch world hits surrounded by nature.

Cinema in the grass

In the garden owner’s idea, however, it was not just about hanging the screen and turning on the projector – he took on the task of creating a very specific space that would fully reflect the atmosphere of a real cinema. The architect called his installation a cage for a reason. He used two meanings of the word – on the one hand, it obviously leads our thoughts towards the film frame, on the other hand, the structure of the cinema itself, built on the basis of a frame made of pipes, resembles a cage. However, it is not closed – on the one hand, the view of the greenery is allowed by a strip of transparent foil, on the other – an open plan through which you can admire the plants growing in the garden.

Industrial character

The building also has a strong industrial appearance, characteristic of the DesignOff Mariusz Kuźniak studio. The structure is based on a tube-joint scaffolding. The architect used steel pipes with a diameter of 33.7 mm and exposed connections in the form of fixed cross joints for Warsaw scaffolding. The substrate is also industrial in nature. It consists of black plastic openwork pallets with dimensions of 110 cm / 110 cm. Both the floor and side walls are also covered with black tubular plates, while the roof is made of cellular polycarbonate. To break the dominant blackness, the architect used expressive orange-colored chairs. The garden-industrial character of the cinema is also emphasized by the lighting line, which is marked out by traditional-style light bulbs.

The most important attribute of the Cage Cinema, however, is that it is an integral part of the garden, which changes seasonally according to the laws of nature. Sometimes you can reach for currant fruits, a moment later, Hungarian women ripen overhead. A short distance away, just beyond the fence is a huge cornfield. So popcorn, just like in a real cinema, is just at your fingertips.

www.designoff.com.pl

 

Kino Klatka… w porzeczkach

Współczesny ogród jest nie tylko miejscem uprawy roślin, ale również mini-parkiem relaksu i rozrywki, zwłaszcza dla najmłodszych jego użytkowników. Architekt Mariusz Kuźniak właściciel pracowni DesignOff www.designoff.com.pl stworzył coś bardziej uniwersalnego, miejsce, z którego korzystać będą mogli również dorośli. Ogrodowe kino znakomicie wpisało się w naturalne otoczenie, wzbogacając je o nową funkcję.

Początki kin pod chmurką

Kina na wolnym powietrzu znane są mniej więcej od 100 lat. Oczywiście, na początku były to kina samochodowe, popularne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednak za pierwszy taki obiekt można uznać otwarty w 1915 roku w Nowym MeksykuTheatre de Guadalupe. Z kolei w 1921 roku w Teksasie Claude V. Caver otworzył pierwsze kino samochodowe na terenie USA.

Nowe technologie, oparte na ekranach LED i umożliwiające dobre nagłośnienie, przeniosły widzów z wnętrz samochodów na leżaki i krzesła. Od kilku lat plenerowe kina cieszą się w miastach dużą popularnością. Rozstawiane są w parkach i na skwerach, oferując możliwość oglądania światowych hitów w otoczeniu natury.

Kino w trawie

W pomyśle właściciela ogrodu nie chodziło jednak tylko o powieszenie ekranu i włączenie rzutnika – wziął na siebie zadanie stworzenia bardzo określonej przestrzeni, która w pełni odda klimat prawdziwego kina. Nie bez powodu swoją instalację architekt nazwał klatką. Wykorzystał dwa znaczenia tego słowa – z jednej strony w sposób oczywisty prowadzi nasze myśli w stronę klatki filmowej, z drugiej sama konstrukcja kina, zbudowana na bazie szkieletu z rur nieco przypomina klatkę. Nie jest jednak zamknięta – z jednej strony widok na zieleń umożliwia pas przezroczystej folii, z drugiej – otwarty plan, przez który podziwiać można rosnące w ogrodzie rośliny.

Industrialny charakter

Budowla ma też mocny industrialny rys, charakterystyczny dla pracowni DesignOff Mariusz Kuźniak. Konstrukcja oparta jest rusztowaniu rurowo – złączkowym. Architekt wykorzystał rury stalowe o średnicy 33,7mm i wyeksponował łączenia w postaci złączy krzyżowych stałych do rusztowań warszawskich. Również podłoże ma przemysłowy charakter. Tworzą go ażurowe plastikowe palety w kolorze czarnym, o wymiarach 110cm/110cm. Zarówno podłoga jak i ściany boczne pokryte są również z czarnych płyt kanalikowych, natomiast dach zbudowany został z poliwęglanu komorowego. Dla przełamania dominującej czerni, architekt wykorzystał wyraziste krzesła w kolorze pomarańczy. Ogrodowo-industrialny charakter kina podkreśla także linia oświetlenia, którą wytyczają żarówki w tradycyjnym stylu.

Najważniejszym atrybutem Kina Klatka jest jednak to, że jest integralną częścią ogrodu, który zmienia się sezonowo zgodnie z prawami natury. Czasem sięgnąć można po owoce porzeczek, chwilę później nad głową dojrzewają węgierki. W niewielkiej odległości, tuż za płotem rozciąga się ogromne pole kukurydzy. Zatem i popcorn, jak w prawdziwym kinie, znajduje się zaledwie na wyciągnięcie ręki.

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

 mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 
designoffgroup@gmail.com

www.designoff.com.pl