Tiny Domek – azyl i twierdza

The architect’s mission should be to create beautiful, useful and universal buildings. In the case of Tiny House, only the user’s imagination limits the possibilities. According to the creator, it can be a family recreational home full of entertainment, a quiet office, a refuge or a solitude. Made on the basis of a sea container, it gives a sense of reliability and security.

 

  • At Tiny Domku, the architect, MSc. arch. Mariusz Kuźniak, the owner of the DesignOFF Studio, Mariusz Kuźniak, focused on loft design. This trend is followed by the dominant black color, sea doors, industrial floor, and in the arrangement – softboxes – studio lamps, outdoor cinema and steel barrels used as tables.
  • An important element of the structure is its multi-functionality, obtained through mobile walls, the possibility of transforming the kitchen and bathroom area into a two-story bedroom for children or the liquidation of this area in order to obtain a large living area or create an additional work space.
  • Security is a great advantage, guaranteed by the massive sea door behind which the only large double-leaf glass door in this project is hidden.

 

Little black dress is always in fashion

Black has a depth that is hard to see in any other color. There is something majestic and minimalistic about it. It fits perfectly with the warm color of light and the wooden texture of the composite board. It is elegant and is synonymous with fashionable and timeless things.

For these reasons, black is the dominant color in Tiny House. However, there is no room for boredom in this choice – various structures and materials are dressed in black, from sheet metal and corrugated board, to heavy steel and industrial flooring. Black elements have stripes, waves, stripes and a rough structure. The inside of the door is the basis for children’s drawings or clever graphics. Secondly – they delight with solid details of fittings and closures.

The architect used the energy of orange to break the game of the duo of actors – black and wooden shade of the composite board. In the presented project, however, the arrangement is only a sketch, a non-binding proposal, opening the field for further searches for an ideal interior tailored to the needs of users.

Sometimes the little one can do more

The house has dimensions of 2.5 by 6 m. Therefore, it is not an oversized object, the transport of which generates additional costs. On the contrary – it can be transported on the roads of Poland and Europe on a trailer as a mobile home. With HDS it is easy to put it on almost any plot (weight about 900 kg). Small dimensions also allow for a more unusual use for this small building – Tiny Domek placed on floats can successfully become a comfortable houseboat.

In the version proposed by DesignOFF, the building has the character of a recreational house, which – due to its internal insulation – can be used both in summer and winter. The architect proposed a place for a toilet and a kitchenette, separated from the rest of the space and from each other by sliding panels. In the central part there is a living room, which can be enlarged at any time by the space in front of the house, thanks to the possibility of fully opening the large glass door. At night, this room can easily become a comfortable bedroom. Families with children, if it is possible to put the house in close proximity to external toilets, can opt out of them inside, using the space for a small alcove for their children.

DesignOFF, while arranging the space, has also provided recreational and entertainment functions. In addition to the aforementioned door, which could serve as a board, the architect suggested a place for a swing and an open-air cinema.

Is this the end of applications? Of course not. Tiny Domek is a perfect place for creative work, which is favored by a space devoid of external stimuli. It will work well as a studio or workshop, a small mobile office, a place to study and a refuge where you can lock up with your favorite movie or book.

Small but safe

The structure of the house is based on a strong steel frame, clad with aluminum sheet, with a door made of a sea container. An important advantage of the Tiny House is its solid, industrial closure that guarantees safety. The owner can rest easy without worrying about the items left in the building. It is important, among others in the case of a cottage in a remote area or only occasionally used. Safe closure and thick walls will also be appreciated by people who use Tiny Domek as a place to work, leaving valuable tools and equipment in it.

The fittings and closure are not only solid, but also stylish. They reflect the full loft character of the project.

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com

www.designoff.com.pl

Tiny Domek – azyl i twierdza

Misją architekta powinno być tworzenie budynków pięknych, użytecznych i uniwersalnych. W przypadku Tiny Domku tylko wyobraźnia użytkownika ogranicza możliwości. W zamyśle twórcy, może być pełnym rozrywki rodzinnym domkiem rekreacyjnym, cichym biurem, azylem lub samotnią. Wykonany na bazie kontenera morskiego, daje poczucie solidności i bezpieczeństwa.

  • W Tiny Domku architekt, mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak właściciel Pracowni DesignOFF Mariusz Kuźniak postawił na loftowy design. W trend ten wpisują się dominująca czerń, drzwi morskie, podłoga przemysłowa, a w aranżacji – softboxy – lampy studyjne, kino zewnętrzne i stalowe beczki, wykorzystane jako stoliki.
  • Istotnym elementem konstrukcji jest jej wielofunkcyjność, uzyskana poprzez mobilne ściany, możliwość przekształcenia strefy kuchennej i łazienkowej w piętrową sypialnię dla dzieci lub likwidacja tej strefy w celu uzyskania dużej powierzchni dziennej czy też stworzenia dodatkowego miejsca do pracy.
  • Dużym walorem jest bezpieczeństwo, którego gwarantem są masywne drzwi morskie, za którymi ukryte jest jedyne w tym projekcie, duże dwuskrzydłowe szklane drzwi.

Mała czarna zawsze w modzie

Czerń ma w sobie głębię, jaką trudno dostrzec w jakiejkolwiek innej barwie. Jest w niej coś zarazem majestatycznego i minimalistycznego. Doskonale komponuje się z ciepłą barwą światła i drewnianą fakturą płyty kompozytowej. Jest elegancka i stanowi synonim rzeczy modnych i ponadczasowych.
Z tych właśnie powodów w Tiny Domku czarny jest kolorem dominującym. W wyborze tym nie ma jednak miejsca na nudę – w czerń ubrane zostały różne struktury i materiały, od blachy i płyty falistej, po ciężką stal oraz przemysłową podłogę. Czarne elementy mają prążki, fale, pasy i chropowatą strukturę. Wewnętrzna strona drzwi jest bazą dla dziecięcych rysunków lub zmyślnych grafik. Po drugiej – zachwycają solidnymi detalami okuć i zamknięć.

Dla przełamania gry duetu aktorów – czerni i drewnianego odcienia płyty kompozytowej, architekt wykorzystał energię pomarańczu. W prezentowanym projekcie aranżacja jest jednak jedynie szkicem, niezobowiązującą propozycją, otwierającą pole dla dalszych poszukiwań idealnego i dostosowanego do potrzeb użytkowników wnętrza.

Mały czasem może więcej

Domek ma wymiary 2,5 na 6 m. Nie jest więc obiektem ponadgabarytowym, którego przewiezienie generuje dodatkowe koszty. Wręcz przeciwnie – może być transportowany po drogach Polski i Europy na przyczepie, jako domek mobilny. Przy użyciu HDS łatwo go postawić na każdej niemal działce (waga około 900kg). Niewielkie gabaryty pozwalają również na bardziej nietypowe zastosowanie dla tej małej budowli – posadowiony na pływakach Tiny Domek może z powodzeniem stać się wygodnym houseboat.
W wersji zaproponowanej przez Pracownię DesignOFF, budynek ma charakter domku rekreacyjnego, który – ze względu na wewnętrzną izolację – może być użytkowany zarówno latem jak i zimą. Architekt zaproponował miejsce na toaletę oraz aneks kuchenny, oddzielone od pozostałej przestrzeni i od siebie wzajemnie przesuwnymi panelami. W centralnej części znajduje się pokój dzienny, który w każdej chwili może zostać powiększony o przestrzeń znajdującą się przed domkiem, poprzez możliwość całkowitego otwarcia dużych szklanych drzwi. W nocy pokój ten w łatwy sposób może stać się wygodną sypialnią. Rodziny z dziećmi, w przypadku możliwości postawienia domku w bliskiej odległości od zewnętrznych toalet, mogą zrezygnować z nich we wnętrzu, wykorzystując miejsce na małą alkowę dla swoich pociech.
Pracownia DesignOFF, aranżując przestrzeń, przewidziała również funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Oprócz wspomnianych już drzwi, mogących służyć za tablicę, architekt zaproponował miejsce na huśtawkę i plenerowe kino.
Czy to koniec zastosowań? Oczywiście, że nie. Tiny Domek jest doskonałym miejscem do pracy twórczej, której sprzyja przestrzeń pozbawiona zewnętrznych bodźców. Sprawdzi się jako pracownia lub warsztat, małe mobilne biuro, miejsce do nauki i azyl, w którym będzie się można zamknąć z ulubionym filmem lub książką.

Mały, ale bezpieczny

Konstrukcja domku oparta jest na mocnej stalowej ramie, obłożonej blachą aluminiową, z drzwiami z kontenera morskiego. Ważnym walorem Tiny Domku jest jego solidne, przemysłowe zamknięcie, które gwarantuje bezpieczeństwo. Właściciel może spać spokojnie, nie martwiąc się o przedmioty pozostawione w budynku. Jest to istotne m.in. w przypadku posadowienia domku na odludziu lub tylko sporadycznego użytkowania. Bezpieczne zamknięcie i grube ściany docenią również osoby, które wykorzystają Tiny Domek jako miejsce do pracy, pozostawiając w nim wartościowe narzędzia i sprzęt.
Okucia i zamknięcie są nie tylko solidne, ale również stylowe. Oddają w pełni loftowy charakter projektu.

Pracownia Projektowa

Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 
designoffgroup@gmail.com

www.designoff.com.pl