Off Cabin – domek, który uwalnia

Off Cabin – the cottage that frees you
The need to be self-sufficient, to become independent from external factors is relatively new. It grew out of climate change and the threats brought about by the pandemic and war. Again, many of us have come to love the contact with what is natural, removing from the environment what is unnecessary and what does not serve us. This is how the off grid movement was born, promoting life outside the system, in direct symbiosis with nature. Off Cabin fits perfectly into this idea – the new house of the DesignOFF studio of architect Mariusz Kuźniak. https://designoff.com.pl/

Outside the system, or how?
Living outside the system does not mean that the umbilical cord is completely cut off from the organism of the world. Because nature itself is a system as well. Rather, this concept should be understood as giving up what is superfluous. It’s freedom, breaking the leash of cable connections to the power grid, sewerage and running water. It is also, of course, the ability to cope with such limitations, in such a way that life would not be deprived of the comforts necessary for a human being.
Life outside the system also means contact with the earth and the stars. Apart from the overwhelming hustle and bustle of big cities, somewhere on the edge of the forest or in its thicket. Sometimes in the casual neighborhood of other people with similar needs. But also, without them, if they also seem redundant to us. Off grid is simply freedom from what we feel holds us in and affects us badly.
Off Cabin – a self-sufficient house with potential for solutions
In the forest, on a floating platform, on a mountain glade, on a plot of land – Off Cabin can be placed in any place that gives its users the desired freedom. In the design of the architectural studio Design OFF Mariusz Kuźniak, one of the most important modern technological achievements was used – photovoltaic panels. The PV installation involves the use of a battery and an inverter that converts the output voltage of the 12V battery (direct current, DC) into 230V mains current.
The cottage is also equipped with a rainwater collection kit. The roof is made of cellular polycarbonate, and its slope allows rainwater to drain into the barrel. The water can then be filtered and used in the kitchenette and toilet with shower. The toilet and shower (in the tourist version) lead to the outer cuba, the base of which is a plastic openwork floor.
The whole is complemented by a biofuel fireplace, which can be hung both inside and outside the house, where it can become part of a cozy patio, increasing the living space of users. To ensure safety, the house is closed with anti-burglary doors, thanks to which it is possible to leave it in the forest or other area away from buildings, without worrying about things left in it.
Design outside the system
Off Cabin is a year-round (insulated) house, 5m x 2.5m2 in size and made of a small transport container. Its construction took 3 months. In this house, function and design go hand in hand. It is dominated by timeless colors – black and shades of gray, broken by the warm color of the cork with which the ceiling is covered. The walls are carpeted, which gives the interior a cozy, homely atmosphere. The floor is covered with black loft carpeting. The monochrome surfaces are broken by a wall lined with a carpet with a pattern resembling Moroccan tiles.
The interior is equipped with a kitchenette, fold-out sofa, wardrobe and a compact table and chairs. Large glazing attracts attention – one is permanent, the so-called fix, made of insulating glass, the second sliding, muntin, which also serves as an internal door.
Off Cabin is another installation of this type designed by Mariusz Kuźniak. This year, another project by this architect also hit the roads – built on the basis of a campervan van called Vannolot. As you can see, love for nature and freedom are part of the bloodstream of the DesignOFF studio https://designoff.com.pl/. Anyway, its very name can lead us to such a conclusion …

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com

Off Cabin – domek, który uwalnia
Potrzeba bycia samowystarczalnym, uniezależnienia się od czynników zewnętrznych jest stosunkowo nowa. Wyrosła na gruncie zmian klimatycznych i zagrożenia, jakie przyniosły ze sobą pandemia i wojna. Na nowo wielu z nas pokochało kontakt z tym, co naturalne, usuwając z otoczenia to, co zbędne i co nam nie służy. Tak narodził się ruch off gridowy, promujący życie poza systemem, w bezpośredniej symbiozie z przyrodą. W ideę tę doskonale wpisuje się Off Cabin – nowy domek pracowni DesignOFF architekta Mariusza Kuźniaka. https://designoff.com.pl/

Poza systemem, czyli jak?
Życie poza systemem nie oznacza całkowitego odcięcia pępowiny od organizmu, jakim jest świat. Bo natura sama w sobie również jest systemem. Pod tym pojęciem należy rozumieć raczej rezygnację z tego, co zbędne. To wolność, zerwanie się ze smyczy kablowych połączeń z siecią energetyczną, kanalizacją i bieżącą wodą. To też, oczywiście, umiejętność radzenia sobie w obliczu takich ograniczeń, i to tak, aby życie nie było pozbawione niezbędnych dla człowieka wygód.
Życie poza systemem, to w końcu także kontakt z ziemią i gwiazdami. Poza przytłaczającym zgiełkiem wielkich miast, gdzieś na skraju lasu lub w jego gęstwinie. Czasem w niezobowiązującym sąsiedztwie innych ludzi o podobnych potrzebach. Ale też, bez nich, jeśli i oni wydają się nam zbędni. Off grid to po prostu wolność od tego, co czujemy, że nas więzi i źle na nas wpływa.
Off Cabin – samowystarczalny domek z potencjałem rozwiązań
W lesie, na pływającej platformie, na górskiej polanie, na działce – Off Cabin może zostać postawiony w każdym miejscu, które jego użytkownikom daje upragnioną wolność. W projekcie pracowni architektonicznej Design OFF Mariusz Kuźniak, wykorzystana została jedna z ważniejszych współcześnie zdobyczy technologicznych – panele fotowoltaiczne. Instalacja PV zakłada użycie akumulatora oraz przetwornicy, która zamienia napięcie wyjściowe akumulatora 12V (prąd stały, DC) na prąd sieciowy 230V.
Domek wyposażony został również w zestaw do pozyskiwania wody deszczowej. Dach wykonany jest z poliwęglanu komorowego, a jego nachylenie umożliwia odprowadzenie wody deszczowej do beczki. Woda może być następnie filtrowana i użyta w aneksie kuchennym oraz w wc z natryskiem. Toaleta i prysznic (w wersji turystycznej), wyprowadzone są do zewnętrznego cuba, podstawę którego stanowi plastikowa ażurowa podłoga.
Dopełnieniem całości jest kominek na biopaliwo, który może zostać zawieszony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domku, gdzie może stać się częścią przytulnego patio, zwiększającego przestrzeń życiową użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, domek zamykany jest drzwiami antywłamaniowymi, dzięki czemu możliwe jest pozostawienie go w lesie lub na innym terenie oddalonym od zabudowań, bez obaw o pozostawione w nim rzeczy.
Design poza systemem
Off Cabin jest domkiem całorocznym (ocieplanym), o wymiarach 5m x 2,5m2 i jest wykonany z małego kontenera transportowego. Jego budowa trwała 3 miesiące. W domku tym funkcja i design idą ze sobą w parze. Dominują w nim ponadczasowe kolory – czerń i odcienie szarości, przełamane ciepłą barwą korka, którym pokryty jest sufit. Na ścianach znajduje się wykładzina dywanowa, która nadaje wnętrzu przytulny, domowy klimat. Podłoga pokryta jest czarną wykładziną loftową. Monochromatyczne powierzchnie przełamane są ścianą wyłożoną wykładziną o wzorze przypominającym marokańskie kafelki.
Wnętrze wyposażone zostało w aneks kuchenny, rozkładaną sofę, szafę oraz kompaktowy stół i krzesła. Uwagę zwracają duże przeszklenia – jedno stałe, tzw. fix, z szyby zespolonej, drugie przesuwne, szprosowe, które pełni również rolę wewnętrznych drzwi.
Off Cabin jest kolejną instalacją tego typu zaprojektowaną przez Mariusza Kuźniaka. W tym roku na drogi wyjechał również inny projekt tego architekta – zbudowany na bazie samochodu dostawczego campervan o nazwie Vannolot. Jak widać, miłość do natury i wolności wpisane są w krwiobieg pracowni DesignOFF https://designoff.com.pl/. Zresztą, już sama jej nazwa może naprowadzać nas na taki wniosek…

Pracownia Projektowa Architekt Mariusz Kuźniak

Projektowanie Domów, Wnętrz i Ogrodów!

Szkoła architektury, designu, grafiki.
Kursy dla architektów, dekoratorów, grafików.
Warsztaty designu.

Produkcja mini domów.

DESIGNoff – Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Mariusz Kuźniak

tel. kom. (+48) 502 823 198 

designoffgroup@gmail.com